Choćby z różnymi formami reklamy spotykamy się każdego dnia kilkukrotnie, znakomita większość z nas miałaby zapewne duże trudności z prawidłowym zdefiniowaniem tego pojęcia. Tymczasem, reklama to nic innego, jak równieżnformacja połączona z pewnym komunikatem o charakterze perswazyjnym. Jej misją jest skłonienie do nabycia określonych produktów, skorzystania z pewnych usług, a w pewnych sytuacjach do wyrażenia swego poparcia dla pewnych osób, lub idei. Reklama przybiera różną postać i formę. Spotkać możemy się zarówno z reklama opierającą się na kompetentnej informacji o danym produkcie, jak i z taką, która ogranicza się jedynie do wychwalania jego „cudownych” właściwości i „wspaniałego” działania. Jeszcze nie tak dawno, najczęstszą formą reklamy, z którą stykała się największa cyfra ludzi, była reklama telewizyjna. Choć i dziś, to zapewne ten rodzaj reklamy przoduje, coraz większą liczbę odbiorców zaczyna posiadać reklama internetowa. Najpopularniejsze i cieszące się największą popularnością sposoby reklamy internetowej, to banery, mailing reklamowy, ogłoszenia internetowe, aukcje on-line, a ostatnimi czasy także pozycjonowanie Kraków.