GMO, czyli genetycznie przemieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, żeby nowo powstały organizm posiadał dokładnie określone nowe cechy. Modyfikacja ta ma możliwość polegać na: skonwertowaniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii własnego genu organizmu albo też wprowadzeniu obcego genu. GMO jest zjawiskiem kontrowersyjnym. Posiada indywidualnych zwolenników, jak również przeciwników. Kobiety i mężczyźni pierwsi twierdzą, że genetycznie przerabiane organizmy mogą przyczynić się m.in. do zmniejszenia głodu na świecie, dzięki uprawie tak zmodyfikowanych roślin, którym nie straszne będą mrozy, opady atmosferyczne, susze, czy również infekcje wirusowe, bakteryjne. Przeciwnicy GMO ostrzegają, że nie znamy jak na razie szczegółowego wpływu genetycznie modyfikowanych organizmów na środowisko przyrodnicze. Ich obawy wzbudzają głównie rośliny zawierające geny odporności na herbicydy. Mogą powstać superchwasty, które będą odporne na wszystkie środki ochrony, czyli innymi słowy rośliny, których nie będzie można zaprzepaścić. Przeciwnicy GMO przestrzegają również przed powstaniem zbyt jednolitych upraw, które mogą prowadzić do głodu, jeśli pojawi się zaraza atakująca określony gatunek. Przeciwnicy obawiają się też szeregu chorób, uczuleń związanych ze spożyciem genetycznie modyfikowanych organizmów. Jak dotąd nie udało się ani udowodnić szkodliwości ani braku tej szkodliwości spożywania GMO, dlatego także dyskusja na ten zagadnienie jest dalej aktualna.