Koszt  uruchomienia  tego typie sprzedaży jest relatywnie nieduży w  porównaniu  do  inwestycji,  jakie  poniósł  kiedyś  posiadacz uruchamiając  zakład usługowy za momentów indywidualnej młodości.  Nadzwyczaj  istotny  wydawał  się  fakt,  że  ta  nowa  gałąź  księgarni  posiadała  znakomity magazyn,  zaopatrzony  w  najbardziej  atrakcyjne książki  techniczne. Miała również doświadczonego  doradcę  -  w osobie właśnie  Antka,  zainteresowanego  utrzymaniem  na  rynku  księgarni  a  jednocześnie  znakomicie  obeznanego  w  sednie  tego  przedsięwzięcia,  jakie stanowiły właśnie  książki  techniczne.  Niełatwo powiedzieć, które były by losy  właściciela,  gdyby  z  taką koncepcją przyszła  do  niego firma specjalistycznie ciesząca się techniką internetową.  W  jego przypadku przeważające  znaczenie był czynnik  ludzki  -  księgarz  miał  zaufanie  do  Antka,  które  powstawało  przez całe lata,  w których Antek  kupował  właśnie  tam  wyjątkowo  wartościowe  książki techniczne.