Pod pojęciem klimat rozumiemy ogół zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze przez wiele lat. Standardowo okres ten wynosi mniej więcej trzydziestu lat. Klimat jest określany na bazie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego terenu globu. Natomiast od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane poprzez czynniki zewnętrzne , a ponadto czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Globu. W wypadku czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka , a oprócz tego czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmiany klimatyczne zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) oraz dodatkowo chmury. Do gazy cieplarniane, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a dodatkowo inne. Ze zmiany klimatyczne wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany oraz dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko powiązane jest z obecnością gazy cieplarniane w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na Kuli ziemskiej.  Jednak dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego działania freonów. To właśnie ekologia zajmuje się ochroną klimatu i ochroną środowiska.