W moim pokoju Pomoc psychologiczna Warszawa prowadzę zajęcia pomocy psychoterapeutycznej i 
zajęcia psychoterapii indywidualnej dla młodych a także ludzi dorosłych. Prowadzę co więcej terapię małżeństw.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

mają zaburzenia lękowe,
cierpią ze względu nieposiadaniu krewnych, dostatecznych kontaktów z ludźmi,

Poradnia psychologiczna Warszawa to zajęcia wsparcia psychologicznego to spotkanie preliminarne z psychoterapeutą,

które zapewniają zdefiniowanie kłopotu i zaproponowanie w najwyższym stopniu trafnej formy

pomocy psychologiczne. Jednorazowa sesja trwa mniej więcej godziny.