Z drugiej strony, zdarzyły się przypadki, gdy to e-papieros pozostały nadużyte za sprawą ludzi pragnących sprawdzenia na sobie ich szkodliwości, co zaowocowało w uczucie oderwania od owijającej realności, potok myśli, torsje i ogrom pozostałych. Po pozostałe natomiast, nikotyna ma wpływ na system wzburzony, kto owo odpowiada nań pobudzeniem (to znaczy wzrostem tętna, musy czy dekstrozy) lub uspokojeniem, co wyłącznie dowodzi, iż elektronowe papierosy cały czas ujeżdżają, zaś po trzecie na końcu, tak aby w komplecie przed chwilą napomknięte spełniały nieosobistą funkcję właściwie, e-papieros (posiadające nikotynę) należy składować w zasobnikach szczelnie zamkniętych, ochraniać konsumuje poprzednio światłem oraz położyć w takim położeniu, aż do którego nie dosięgną własne dziatwa.