Kontenery kp7 należą do bardzo popularnych pojemników na śmieci. Dostępne są one w omal każdym miejscu, zarówno publicznym jak również prywatnym. Kontenery kp7 umożliwiają komfortowe sortowanie i składowanie odpadów wszelkiego pochodzenia. Są to odpady ze szkła, plastiku, makulatury, aluminium, jak również inne. Jest to o tyle istotny fakt, iż przyczynia się do spadku ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Czystość powietrza jest dla każdego żywego organizmu bardzo ważna, wręcz kluczowa. W ostatnim czasie coraz w wielu wypadkach słyszy się o zanieczyszczeniu powietrza, o dziurze ozonowej itd. Wpływa to niekorzystnie na życie i zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. Do prawidłowego rozwoju wymaganie czystego powietrza i wody, a niestety jest to zjawisko coraz bardziej ograniczone, w chwili obecnej wpływem niekorzystnych i bardzo szkodliwych substancji, które trafiają do atmosfery, do wód gruntowych, rzek, jezior i lasów. Prawidłowa gospodarka odpadami jest głównym celem i koniecznością każdego człowieka. Powinno się zadbać nie tylko na swoje najbliższe otoczenie (lokal mieszkalny, lokal mieszkalny i podwórko), ale także o środowisko, które nas otacza, o przyrodę z której czerpiemy tak wiele bogactw.