Od czasów, kiedy w naszej telewizji ujawniły się pierwsze, jeszcze siermiężne oraz niezbyt dobrze wykonywane spoty, gałąź trudniąca się produkcją filmów reklamowych przeszła ogromną wprost przemianę. Jej tempo wskazuje raczej na rewolucję aniżeli niemrawy, stopniowy charakter tych zmian. Czasami przez massmedia przetaczała się fala zdumionego zachwytu, podczas gdy wyemitowane właśnie spoty reklamowe okazywały się tak nowatorskie, że potrafiły zuchwale władać świadomością oglądających. Wiele jest takich legendarnych spotów. Ci, którzy je widzieli, umieją z pamięci przywoływać niektóre wesołe dialogi a przede wszystkim nośne hasła, które do cna weszły do powszechnego języka i funkcjonują w nim do dnia obecnego. Powiększające się wymagania w wyższym stopniu wyrobionej widowni doprowadziły do tego, że specjalizująca się w spotach reklamowych produkcja filmowa stała się samodzielną gałęzią sztuki. Scenariusze odniosły korzyść w aspekcie wyrazistości, slogany zaczęły być błyskotliwymi bon motami, a utwory towarzyszące spotom zaczęli tworzyć zawodowi muzycy. Powstawało coraz więcej ciekawych reklam i wzorem wielu innych krajów zarówno u nas filmy reklamowe zaczęto przedstawiać na maratonach filmowych. Nocne, kilkugodzinne seanse przepełnione ciekawymi produkcjami przyciągają rzesze amatorów tego rodzaju twórczości. szacunek w oczach oglądających to największa nagroda dla producentów spotów reklamowych. Kreatywność zostaje nagrodzona nie tylko brawami. Szczytem docenienia jest usłyszenie słów z własnej reklamy w konwersacji na ulicy.