Kod Pocztowy i Urzędy Pocztowe

Urząd pocztowy - jednostka organizacyjna sieci pocztowej (także budynek), placówka pocztowego operatora publicznego (krajowego), w której można korzystać w całkowitym zakresie z pocztowych usług powszechnych.

 

Jednostka organizacyjna podległa Centrum Poczty Polskiej, placówka pocztowego operatora publicznego, w której można korzystać w całym zakresie z pocztowych usług powszechnych Poczty Polskiej takich jak nadanie przesyłki pocztowej (listu, paczki), pokazu pocztowego, telegramu pocztowego, dokonać wpłaty na rachunek bankowy, odebrać przesyłkę awizowaną, skorzystać z usług bankowych lub ubezpieczeniowych, a nawet dokonać zakupu różnorakich towarów i tak dalej. Urzędem pocztowym kieruje naczelnik. W wyniku niedawnej reorganizacji, przy urzędach pocztowych działają również Punkty Pocztowe Poczty Polskiej.

Marketing usług w urzędach pocztowych odbywa się w większości przypadków poprzez okienka pocztowe. W urzędach pocztowych, zlokalizowanych przede wszystkim w dużych aglomeracjach, zainstalowany jest system zarządzania ruchem kontrahentów (Q-matic), który samoczynnie ustala kolejność obsługi i kieruje nabywców do odpowiednich okienek.

 

 • 02-262,
 • 02-263,
 • 02-264,
 • 02-265,
 • 02-266,
 • 02-267,
 • 02-268,
 • 02-269,
 • 02-270,
 • 02-271,
 • 02-272,
 • 02-273,
 • 02-274,
 • 02-276,
 • 02-277,
 • 02-278,