Wskutek przekształcania poprzez człowieka środowiska przyrodniczego, wymierają coraz to nowe gatunki zwierząt i roślin. Wymieranie, przeciwnie ekstynkcja, jest to proces, który polega na zanikaniu gatunków albo innych grup taksonomicznych. Zjawisko to nie jest czymś nowym. Było, jest i będzie. Jednak alarmujące jest tempo wymierania gatunków w ostatnich latach. Przyczyn wymieranie zwierząt jest kilka. Wyróżnić możemy m.in.: przyczyny genetyczne i demograficzne, różnego stylu choroby, zmiany siedliska spowodowane przez zjawiska naturalne, jak powódź lub będące wynikiem degradacji środowiska naturalnego przez działalność człowieka, zmiany klimatyczne i geologiczne, współzawodnictwo, myślistwo, czy również kłusownictwo. Natomiast wśród tych przyczyn, najbardziej znaczący pływ ma jednak utrata siedlisk, czyli niszczenie warunków, które odpowiadają danemu gatunkowi na określonym obszarze. Pomiędzy zagrożonych wyginięcie gatunków znajdują się m.in.: niedźwiedzie polarne (Arktyka), złota ropucha (Kostaryka), panda wielka (Chiny), orangutan (Indonezja), goryl górski (Uganda i Rwanda), słoń afrykański (Afryka).