Proste w budowie pompy przemyslowe mogące pracować przez długi czas bez niepotrzebnych wydatków na remonty są marzeniem każdego konstruktora. W systemach chłodzenia dobrze sprawdzają się olejowe pompy wrzecionowe.
Pompy te mogą pracować z różnymi cieczami roboczymi, najczęściej są to: oleje hydrauliczne, oleje smarowe, oleje transformatorowe, lekkie i ciężkie oleje napędowe, oleje opałowe oraz dodatkowo z innymi cieczami nieagresywnymi, posiadającymi własności smarne - mogą być przykładowo wykorzystywane jako pompy do ropy. Ciecze robocze nie mogą powodować korozji elementów stalowych i żeliwnych i nie mogą reagować z kauczukiem nitrylowym i fluorowym.Zespół pompowy tworzą pompa wrzecionowa i silnik elektryczny, które mocowane są kołnierzami do wspólnej podstawy. Końcówki wałów pompy i silnika łączy sprzęgło podatne, nie obciążające wału pompy wrzecionowej i silnika siłami promieniowymi i osiowymi. Zespół pompowy ma możliwość pracować w położeniu poziomym albo pionowym, przy czym dla pionowego położenia pracy, silnik elektryczny znajduje się nad pompą. Dopuszcza się inne rodzaje mocowania pompy z silnikami elektrycznymi albo innymi typami silników napędowych, jednak nie należy końcówki wału pompy obciążać siłami promieniowymi i osiowymi.