Jak to można zwykle bywa tak, że maturzyści kończący szkołę średnią zmuszeni są do wygłoszenia prezentacji maturalnej, ale niewątpliwie nie otrzymują za to nic oprócz satysfakcji ze zdania matury. Jednakże wynik nie jest aż tak ważny ponieważ wręcz komisje rekrutujące na studia prawnicze, czy humanistyczne nie punktują matury ustnej z j. polskiego. Niemniej jednak niestety posiada to przykry skutek w przyszłości a mianowicie taki, że dany student nie potrafi zilustrować własnego zdania w szerszym gronie, czy poprowadzić zajęć seminaryjnych. Można się domyślać, że młodzi studenci są wyćwiczeni w czytaniu tekstu ze zrozumieniem, ponieważ taka umiejętność jest w ogromnej liczbie przypadków wymagana przez nauczycieli gdyż na tym opiera się pisemny egzamin maturalny.

Według znacznej części społeczeństwa istnieje jednak przeświadczenie, że praca maturalna to bardzo ważna część egzaminu maturalnego, która testuje kwalifikacji przekazania własnego zagadnienia przed jakże  ważnym forum jakim jest komisja maturalna. Humaniści twierdzą, że należy w większym stopniu punktować maturę ustną z j. polskiego, gdyż staranne przygotowanie prezentacji maturalnej z pewnością ukierunkowuje młodzież. A dodatkowo nauka literatury ukształtowuje dumę narodową , a oprócz tego patriotyzm do ojczyzny, który ostatnimi czasy jest mocno uszczuplany aktualnie u młodych, którzy posiadają w późniejszym czasie kierować krajem.

Jednakże jeszcze wszyscy twierdzą, że prezentacja powinna być bardziej punktowana, niezależnie z jakiego kolwiek przedmiotu by ona nie była, bowiem ważnym jest aby wykształcać w młodych umiejętność przedstawiania jakiegokolwiek tematu.