W biurze Pomoc psychologiczna Warszawa prowadzę sesje wsparcia psychoterapeutycznego oraz 
zajęcia psychoterapii pojedynczej dla młodzieży oraz ludzi dojrzałych. Prowadzę ponadto sesje par.
Pracuję z osobami, które:

posiadają przeszkody z alkoholem, nadużywają go,

Terapia małżeńska Warszawa to zajęcia wsparcia psychoterapeutycznego to spotkanie wstępne z psycholożką,

które zapewniają skonstatowanie kłopotu i zaproponowanie najbardziej poprawnej odmiany

pomocy psychologiczne. Jednokrotna zajęcia trwa około godziny.