Skracanie adresów internetowych jest zazwyczaj stosowane w celu wytworzania krótkiego aliasu dla bardzo długiego, a tym samym trudnego do zapamiętania, adresu URL. W tym w tym momencie celu utworzone zostały rozmaite aplikacje internetowe, dzięki którym skracamy linki, żeby umieścić je, przykładowo, w wortalach czatowych, gdzie ilość znaków w wiadomości jest mocno ograniczona. skracacz linków pozwala też na umiejscowienie adresu do danej strony we wiadomościach Esemes, w których nie samo wpisanie go ręcznie byłoby trudne, ale istniałaby także sposobność ,pocięcia go” na wiele wiadomości. Warto jednak pamiętać, że skracanie linków ma sens i powinno być stosowane wyłącznie w niezbędnych przypadkach oraz dodatkowo, ze stuprocentową pewnością w ramach możliwości, umieszczane wraz z oryginalnym odnośnikiem do witryny. Nigdy nie trzeba też stosować skróconych adresów w kodzie HTML strony, ponieważ skrócone linki w większości przypadków wygasają po pewnym upływie czasu, żeby utworzyć miejsce na serwerze dla kolejnych aliasów. Aby łatwiej zapamiętać skrócony adres, niektóre serwisy umożliwiły wybór znaków użytkownikowi.