W naszym gabinecie Leczenie depresji Warszawa prowadzę konsultacje wsparcia psychoterapeutycznego i dodatkowo 
konsultacje psychoterapii indywidualnej dla młodzieży i również ludzi dorosłych. Prowadzę również zajęcia par małżeńskich.
Pracuję z osobami, które:

mają przeszkody w określeniu się w życiu zawodowym

Poradnia psychologiczna Warszawa to sesje pomocy psychoterapeutycznej to spotkanie przygotowawcze z psychoterapeutą,

które umożliwiają nazwanie problemu i zaproponowanie najbardziej trafnej odmiany

pomocy psychologiczne. Jednokrotna zajęcia trwa mniej więcej godziny.