Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akrtedytowany coach oraz właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Coaching zdalny i Doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień. Zapraszam do lektury.Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, ale sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami może zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po kilku tygodniach od jej wdrożenia.

 

Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej skomplikowane procesy pojawiające się w firmach wymagają również eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego też popularnym sposobem pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi  jest zatrudnienie doradcy HR. Jolanta Kućka, trener i coach z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy niewielkich chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na własną rękę - i to w większości wypadków wystarcza. Natomiast jeżeli zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Analogicznie jest w firmach - drobne, dzień w dzień sprawy z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi mogą wykorzystywać pracownicy bez przygotowania. Niemniej jednak jeżeli firma chce osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i zyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”. Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi ale również kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych.

Celem doradcy jest bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty oraz zidentyfikowanie wycinków które mogą hamować postęp firmy i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca może zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, poprzez motywowanie, aż po doradztwo prawne) lub jedynie wybranym zagadnieniem (przykładowo pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien wycenić na podstawie własnego doświadczenia i analizy potrzeb korporacji jakie funkcjonowania są potrzebne, by wykorzystać potencjał pracowników. Może zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności menedżerskich lub coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszelkie jego propozycje mają na celu poprawę efektywności pracowników i używanie drzemiącego w nich potencjału”.

Z usług doradcy HR korzysta jednakże stosunkowo mało firm/spółek/korporacji. Większości z nich wydaje się, że zarządzanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To jednakże coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej firmie i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze swoich działań. Umiejętne motywowanie ludzi pozwala przy niewielkich nakładach finansowy (np. na szkolenia umiejętności managerskich lub coaching zdalny czy coaching biznesowy) osiągnąć znaczny wzrost wydajności, efektywności , a dodatkowo poprawę atmosfery w pracy”. Po prostu podwładny, który czuje się doceniany przez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane kwalifikacji i czerpał satysfakcję z tego co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do wymagań organizacji szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy plan zmian i rozwoju.