Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem oraz dodatkowo właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł tyczy się wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Wyszukiwanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym celem. Zdecydowana większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie pozwala na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się jedynie na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To natomiast zbyt mało, żeby wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego także do prowadzenia fachowego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego doświadczenie i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, doskonale dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i efektywnego funkcjonowania spółki. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, umożliwia w przyszłości całkowicie wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju firmy. Oczywiście, niektóre z tych cech można wciąż rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Jednak nie wszelkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten sposób. Równie ważne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To przede wszystkim one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

,Pomyłka przy rekrutacji może kosztować pracodawcę nie tylko sporo pieniędzy, ale także czasu. To w dużej mierze własne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną korporacji nie pracuje efektywnie i nie ma możliwość całkowicie wykorzystywać swoich wszystkich kwalifikacji. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmodyfikować - wręcz szkolenia umiejętności managerskich lub indywidualny coaching bielsko nie w każdej chwili osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

Zamiast ponosić koszty dalszej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, w trakcie procesu rekrutacyjnego warto skorzystać z usług doradcy HR. Jego wiedzę praktyczną i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi pozwala zwrócić uwagę na dylematy, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w spółce zespołu, a w ogromnej liczbie przypadków są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko ma możliwość nie tylko wyselekcjonować najlepszego kandydata na określone stanowisko, ale także zaproponować mu planowanie ścieżki drogi do sukcesu i rozwoju w danej spółce, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od firmy czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Pragną, aby firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i stale rozwijać spersonalizowane umiejętności. Doradca HR umożliwia zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i umiejętności managerskich, monitorując wszystkie zmienne, które wpływają na użyteczność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi także szybko skalkulować symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy oraz dodatkowo przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy albo indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.