Artykuł ten został napisany przez Panią Jolanta Kućka specjalistkę  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanego coacha oraz właścicielkę firmy - Partner Rozwoju oferującą:  szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

 

 

Świadomość managerów, że jest kilka punktów zbieżnych, z jednej strony dla efektów coachingu a z drugiej strony  wymagań pracowników pokolenia Y, może wpłynąć na popularyzację stosowania narzędzi coachingowych w zarządzaniu personelem, jak również preferencje skorzystania z coachingu przez managerów, celem ulepszenia efektów własnej pracy.

 

W teraźniejszych czasach rynek pracy, a w szczególności coraz częściej| pojawiające się w strukturach zatrudnienia pokolenie Y, wymaga od pracodawcy zupełnie innego podejścia do zarządzania niż dotychczas. Pracownik pokolenia Y zwraca uwagę na to jak żyje, nie godzi się na pracę ponad wszystko, preferuje równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, preferuje się realizować w indywidualnych pasjach. Jest to pokolenie, które chce pracować, lecz nie woli, by praca była całkowitym ich życiem. Warto zwracać uwagę na potrzeby pokolenia Y, gdyż to oni stanowią albo w najbliższej przyszłości stanowić będą większość pracowników w naszych firmach i zajmować będą kluczowe stanowiska. Bezpowrotnie odchodzą czasy, kiedy to pracownik w jednej korporacji pracował od zatrudnienia do emerytury. Młodzi pracownicy, jeżeli nie widzą sposobów rozwoju, pracują w jednej firmie kategorycznie krócej, stąd też warto o nich zadbać.

Do pracowników pokolenia Y należy mieć odpowiednie podejście. Stosowanie jedynie autokratycznego albo demokratycznego stylu zarządzania nie sprawdza się w organizacjach. Efektywni managerowie potrafią dostosować swój styl przywództwa w zależności od sytuacji, poziomu rozwoju pracownika i stopnia jego zaangażowania, umieją też wspólnie z pracownikiem ustalić oczekiwane przez niego wsparcia w zarządzaniu.

W dzisiejszej rzeczywistości manager chcący się rozwijać i odnosić sukcesy zawodowe powinien uczestniczyć wielu szkoleniach takich jak szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko czy doradztwo hr bielsko organizowanych przez firmę Partner Rozwoju. W rozwoju zawodowym managerów ma możliwość być również pomocny coaching biznesowy bielsko lub coaching bielsko realizowany na spotkaniach face to face albo przez coaching zdalny z wykorzystaniem programu Skype.

Manager, który chce z dobrym skutkiem współpracować ze swoim zespołem, powinien wdrażać coachingowy styl zarządzania. Manager stosujący coachingowe narzędzia, krok po kroku pomaga pracownikowi tworzyć obraz, który pozwoli mu wygenerowanie koncepcji za zmianę i utrzymanie silnej motywacji do zmiany. Dzięki coaching bielsko pracownik ma możliwość także określić, co jest jego priorytetem, na czym chce się skupić i jak to można ma się do oczekiwań spółki. Dzięki pytaniom osoba coachowana zaczyna patrzeć z innej perspektywy lub w innym kierunku, dostrzega nowe kwestie i nowe możliwości w swoim życiu.