Baśń jest utworem nasyconym cudownością związaną z wydarzeniami magicznymi. Ukazuje ona dzieje ludzkich bohaterów swobodnie przekraczających granice między światem poddanym motywacjom realistycznym a sferą funkcjonowania sił nadnaturalnych.  Fantastyczny świat baśni jest zaludniony krasnoludkami, skrzatami, czarownicami, wróżkami, dobrymi i złymi duchami, królewiczami, rycerzami. Konstrukcja zdarzeń fabularnych jest nieskomplikowana. Zdarzenia rozgrywają się w nieokreślonym miejscu i czasie. Schemat kompozycyjny oparty jest na tryumfie znakomita nad złem. Baśń utrwala zasadnicze elementy ludowego światopoglądu:Wilk i Zając
Wilk i Zając

  • wiarę w nieustającą ingerencję mocy nadprzyrodzonych,
  • antropomorficzną wizję przyrody,
  • niepisane normy moralne,
  • ideały sprawiedliwych zachowań