W celu zapewnienia jak najlepszych warunków przechowywania, magazynowanie zboża powinno spełniać wszelkie wymogi techniczne i technologiczne. Temperatura powinna być nieustająco kontrolowana, żeby utrzymać określoną wilgotność ziarna. Ziarno ma możliwość być przechowywane w silosach metalowych z promieniowym i pionowym przepływem powietrza. Zbiorniki te są w kształcie walca albo wieloboku, o wysokości większej od średnicy albo innego wymiaru liniowego, charakteryzującego wielkość podstawy. Przechowywanie zboża w komorach o dużej masie ze względu na ich szczelność jest niekorzystne, ponieważ ziarno jest odcięte od dostępu powietrza. Składowana masa zbożowa powinna mieć jak najniższą wilgotność i temperaturę by uniknąć rozwoju pleśni. Tego typu ziarno może być składowane przez dłuższy czas bez konieczności przerzucania go. Zboże ma możliwość być też składowane w magazynach płaskich. By ograniczyć straty podczas takiego magazynowania należy wcześniej ziarno poddać procesowi suszenia i aktywnego wietrzenia. W celu uzyskania jak najlepszych efektów magazynowania trzeba uwzględnić różne czynniki wpływające na ten proces m.in. ilość ziarna, długość czasu składowania, cel magazynowania, przestrzeganie zasad i warunków przechowywania, jak również wszelkiego rodzaju koszty powiązane z magazynowaniem.