Pod pojęciem klimat rozumiemy całość zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze poprzez wiele lat. Standardowo okres ten wynosi około trzydziestu lat. Klimat jest określany na bazie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego obszaru świata. Jednak od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane poprzez czynniki zewnętrzne oraz czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Ziemi. W sytuacji czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka oraz dodatkowo czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmiany klimatyczne zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) , a oprócz tego chmury. Do gazy cieplarniane, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a dodatkowo inne. Ze zmiany klimatyczne wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany , a dodatkowo dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko związane jest z obecnością gazy cieplarniane w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na Globu.  Jednakże dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego funkcjonowania freonów. To właśnie ekologia zajmuje się ochroną klimatu i ochroną środowiska.