“Free” rozmawia z lokalnymi społecznościami. Wspiera ich w publicznej debacie odnośnie ich energetycznych potrzeb oraz możliwości. Ponadto, FREE współpracuje z rozmaitymi profesjonalistami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, którzy widzą trudności, ale i ogromny potencjał drzemiący w obszarach wiejskich w Polsce. Poruszana tematyka obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: energia odnawialna, energia w Polsce, odnawialne źródła energii oraz ogrzewanie ekologiczne.