Witryna jest darmowym źródłem wiadomości zakresem obejmuących tematykę marketingu mobilnego, marketingu SMS, reklam SMS a też kampanii SMS. Wysyłanie SMS/MMS daje możliwość szybkiego i prostego kontaku z klientem. Powiadomienia SMS i przypomnienia SMS mogą być wysyłane w formie masowych SMS wysyłanych do rosnącej liczby Użytkowników. Dużą popularnością cieszy się bezpiecznie realizowana, dzięki narzędziu API do SMS i MMS, masowa wysyłka SMS i MMS. Zachęcamy do zapoznania się z różnymi możliwościami wysyłki SMS. Pomimo iż, strona posiada fachowe informacje z zakresu marketingu mobilnego, to jednak jest pisana językiem zrozumiałym dla wszystkich zainteresowanych analizami, raportami i zestawieniami o przeprowadzonych kampaniach SMS , a ponadto o wszelkich innych usługach mobilnych. Zachęcamy do zapoznania się i poszerzenia swojej wiedzy wszystkich zainteresowanych tematyką marketingu mobilnego. Nasz serwis, choć zawiera profesjonalne wiadomości jest kierowany do wszystkich, którym bliskie jest problematyka marketingu SMS/MMS.