Tabletka viagry, zawierająca 25,50 albo 100 mg sildenafilu, działa jednorazo­wo, wspierając erekcję wywoływaną stymulacją seksualną, około po go­dzinie od chwili jej zażycia. Erekcja ma możliwość potem trwać przez wiele godzin. Do­zowanie zaczyna się najczęściej od dawki 50 mg, którą następnie, zależnie od re­akcji, można zmniejszyć do 25 mg lub zwiększyć do 100 mg. Do skutków ubocz­nych powinno się głównie ból głowy, pocenie się, niedyspozycja żołądkowa, a niekiedy również zaburzenia wzrokowe (błękitna mgła przed oczyma). U męż­czyzn starszych, cierpiących na arteriosklerozę i przez dłuższy czas nie odbywa­jących stosunków płciowych, ma możliwość wystąpić nienaturalne zmęczenie w trakcie in­tensywnej aktywności seksualnej, umożliwionej przez viagrę. Zwiększało ryzy­ko ataku serca, zawału czy arytmii.