Kod Pocztowy obsłyguje poczta. Poczta to  - ogólnie dostępna instytucja, przeważnie państwowa, zajmująca się obrotem przesyłek, a też wykonywaniem niektórych usług na rzecz telekomunikacji , a dodatkowo usług pieniężno-bankowych. Od połowy XIX wieku usługi w zakresie łączności dzielono na pocztowe i telekomunikacyjne, a od połowy XX wieku zaczęto pocztę nazywać łącznością pocztową.

Skrzynka pocztowa

Usługi telekomunikacyjne pod koniec XX wieku stały się na tyle szeroką dziedziną gospodarki, że w wielu krajach oddzieliły się od tradycyjnej poczty. W Polsce na przykład zakład produkcyjny państwowe “Polska Poczta, Telegraf i Telefon”, założone w roku 1928 podzielone zostało w 1991 na Telekomunikację Polską i państwowe zakład produkcyjny efektywności publicznej Pocztę Polską.
Terminem “poczta” określa się również przesyłki pocztowe (wyjątkowo korespondencję), budynek, w którym mieści się poczta, a dawniej także pojazdy pocztowe.
Termin “poczta” wywodzi sie od łacińskiej nazwy stacji wymiany koni (stworzonej w czasie Cesarstwa Rzymskiego) - mutatio postia . W wieku XVI zostaje zapożyczony do języka polskiego wyraz posta, który po polonizacji występuje w postaci poszta. Pierwsza w Polsce linia pocztowa utworzona w roku 1558 biegła do Włoch (z Krakowa przez Wiedeń). Organizację poczty w Polsce powierzono flolerenckiej rodzinie Monte Lupi de Mari. W 1569 roku przejęli oni administrację nad pocztą polską, która pozostała w rękach Montelupich (Wilczogórscy) do 1662 roku.
Terminu poczta wykorzystuje się również na określenie sposobu transportu przesyłek (przykładowo. poczta konna, poczta lotnicza, przesyłki konduktorskie) lub ich charakteru (np. poczta dyplomatyczna, poczta uniwersytecka, poczta wojskowa).
Szczególnym rodzajem poczty jest poczta polowa - instytucja wojskowa, zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom wymianę korespondencji z ludnością cywilną i między żołnierzami.

91-829,
91-830,
91-831,
91-832,
91-833,
91-836,
91-837,
91-838,
91-839,
91-842,
91-843,
91-844,
91-845,
91-848,
91-849,
91-850,

Budynek Poczty w Bratysławie (Słowacja)