Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolanta Kućka specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem , a oprócz tego właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Bycie managerem to nie jedynie awans, niemniej jednak również odpowiedzialność za podległych ludzi. Wielu managerów, pomimo indywidualnej wiedzy|, nie potrafi dobrze kierować pracownikami i nie rozumie ich zachowań, powielając wzorce zarządzania, które kiedyś stosowano wobec nich. Taka postawa wpływa negatywnie na atmosferę pracy, wydajność pracowników i szacunek wobec osoby kierownika. Czy można jej zapobiec?

Doskonały manager powinien łączyć w sobie zarówno wiedzę| i praktykę (dzięki którym podejmuje odpowiednie decyzje oraz kieruje działaniami podległych ludzi), jak i kompetencje miękkie, które pozwolą mu ,dogadywać się” z pracownikami. Wielokrotnie bywa tak, że awans przyznawany jest jedynie ze względu na te pierwsze kryteria. Zaniedbany obszar kompetencji miękkich odbija się na zarządzaniu pracownikami i w większości to właśnie on decyduje o niepowodzeniu managerskich projektów i planów. Pracodawca stara się ratować sytuację, wysyłając kierownika na szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi bielsko, w bardzo wielu przypadkach nie są one wystarczające. Problem nie tkwi bowiem w braku wiedzy, niemniej jednak w nierozwiniętych wystarczająco kompetencjach miękkich, albo także w braku możliwości przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce organizacji, każda zmiana wymaga wysiłku i konsekwencji jej wprowadzenia. Dodatkowym czynnikiem, który ma możliwość wpływać na tę sytuację, jest narzucana managerom przez firmę , a dodatkowo otoczenie rynkowe konieczność ciągłego rozwijania się i dostosowywania do zmian. Również i tutaj wymagana jest elastyczność i mobilność. Jak powinien zatem funkcjonować kierownik, aby osiągać najlepsze efekty własnej pracy?

,Manager to ciut taki partner rozwoju - człowiek znający swoich pracowników i mający wiedzę o tym jak funkcjonują, co ich motywuje. Dobre relacje między kierownikiem i jego ludźmi śpiesznie znajdują odbicie w efektywności zespołu i atmosferze pracy” - mówi Jolanta Kućka, trener, coach i doradca z Bielska. ,aby jednakże móc osiągnąć takie porozumienie, konieczne jest najpierw rozwinięcie swoich kompetencji miękkich. Czy będzie to coaching bielsko, coaching zdalny, coaching biznesowy, doradztwo hr czy szkolenia umiejętności managerskich bielsko - to nie ma znaczenia. Prawie każdy potrzebuje czegoś innego. Najważniejszy jest ich efekt” - dodaje.

Szkolenia umiejętności managerskich bielsko oferują możliwość rozwinięcia wielu przydatnych kompetencji. Poza pracą w kategorii, negocjacjami, rozwiązywaniem konfliktów, szkolić można się również z efektywnej komunikacji, asertywności i walki ze stresem. Dla zwiększenia efektu szkoleń warto zastosować coaching biznesowy, pozwalający osobie zarządzającej skoncentrować się na sobie, poznać mechanizmy i motywatory własnych działań , a oprócz tego określić cele. Udział w pełnym procesie nie wiąże się z dużym obciążeniem czasowym - przy dzisiejszych możliwościach technicznych często wykorzystywanym rozwiązaniem jest coaching zdalny (z wykorzystaniem komunikatorów internetowych lub telefonu). Jeśli dylematy z pracownikami dotyczą braku wiedzy z zakresu ZZL, pomóc mogą szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi bielsko albo doradztwo HR. Doświadczony doradca potrafi szybko zanalizować sytuację i wskazać jej słabe punkty, pomagając jednocześnie managerowi wdrożyć najlepsze w danej sytuacji rozwiązania.