O około dziesięć tys. złotych spadła zdolność kredytowa 3-osobowej rodziny zarabiającej pięć tys. złotych netto, na skutek decyzji RPP. Ci , którzy  mają już decyzję kredytową lub szybko złożą wniosek, mają jeszcze szansę zmieścić się w poprzedniej zdolności.

Decyzja RPP spowodowała natychmiastowy wzrost stopy WIBOR. Wcześniej 3-stawka wynosiła cztery,94%, to dziś jest to już pięć,05%. Zmiana stopy rynkowej, a przy tym, że powoduje wzrost raty kredytowej, ma także inny skutek - obniża zdolność kredytową. A to oznacza, że rynek kredytów hipotecznych, czeka następna próba. Tym razem przyczyna leży po serwisie władz monetarnych.

Jaki  wpływ na zdolność miała podwyżka stopy WIBOR? Przyjmijmy, że marża kredytu wynosi 1%, a rodzina jest 3-osobowa i osiąga dochód na pięć tys. złotych netto. Ich zdolność wynosiła 362 tys. zł, a po zmianie 358 tys. złotych. Oczekiwany wzrost stopy WIBOR na 5,dwa%, spowodowałby dalszy spadek zdolności poniżej 353 tys. zł.

Efekt jednej podwyżki RPP w sumie oznacza - zdolność kredytową niższą o około dziesięć tys. zł. Jest to oczywiście wielkość przykładowa. Gdyby tę różnicę odnieść do średniej ceny transakcyjnej mieszkania w  największych miastach Polski, oznaczałaby ona możliwość zakupu mieszkania mniejszego o około dwa metry.

Od  2011 roku stopy zostały podniesione łącznie o jeden,25 pkt. procentowy. W tym czasie 3-miesięczny WIBOR wzrósł łącznie o 1,11%. Efekt tylko tej zmiany, nie licząc spadku zdolności kredytowej, to możliwości zakupowe mieszkania są niższe o 44 tys. złotych.

Oznacza to, że rodzina z naszego przykładu musiałaby zrezygnować z zakupu osiem metrów kwadratowych mieszkania. Ubytek ten został jednak na szczęście zniwelowany przez spadek cen mieszkań.

Spadku zdolności spowodowanego obecnym wzrostem stopy WIBOR powinni uniknąć ci, którzy już złożyli wniosek o kredyt i ci, którzy mają już wstępną decyzję kredytową.

Szansę na ,starą” zdolność mają również osoby, które dopiero chcą ubiegać się o kredyt, jeśli zrobią to szybko. Banki nie aktualizują WIBOR-u codziennie, tylko raz na jakiś czas.