Świadczenie usług doradcy podatkowego wymaga spełnienia określonych warunków i uzyskania odpowiednich kwalifikacji. Jednym z warunków, jakie trzeba spełnić, jest zaliczenie państwowego egzaminu. Egzamin ten składa się z dwóch części, to znaczy testowej i otwartej.

Część testową można opanować prawie że perfekcyjnie, dlatego, że urzędowo podawana do wiadomości jest lista pytań, które znajdą się na teście. Pytań egzaminacyjnych jest bardzo wiele, niemniej jednak nauczenie się ich wszystkich zapewnia sukces na egzaminie. Niedogodnością na pewno jest to, że pytania te publikowane są bez podanych poprawnych odpowiedzi, stąd też zanim przystąpi się do nauki, trzeba wcześniej znaleźć prawidłowe rozwiązania.

Problemu tego da się jednakże uniknąć korzystając z portalu internetowego WWW doradca podatkowy - testy w Internecie. Portal ten umożliwia naukę do egzaminu poprzez rozwiązywanie testów. Wszystko odbywa się samoczynnie - po wskazaniu jednej z możliwych odpowiedzi system sam sprawdza, czy jest ona właściwa, a również wyświetla podstawę prawną rozwiązania.

Testy na doradcę podatkowego w Internecie umożliwiają skupienie się na tym, co jest realnie istotne, czyli na nauce. Sprawia to, że zaliczenie egzaminu na doradcę podatkowego w ogóle nie musi być niełatwe.